پروژه خصوصی

شماره سریال پروژه : 92

بودجه : 500,000 الی 1,200,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : سه شنبه 30 اردیبهشت 93 ساعت 16:34

تعداد پیشنهادات : 4

میانگین قیمت پیشنهادات : 856,667 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : rezaee

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار : mohammad

رتبه پیمانکار : برای 9 نظر

توضیحات پروژه :

ارسال مطلب به :
facebook.com
twitter.com
google plus

از طریق API

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
j_naroogha 950,000 ریال در 7 روز 30 اردیبهشت 93 ساعت 17:58 هنوز رتبه بندی نشده
php mysql
eli66 120,000 ریال در 7 روز 30 اردیبهشت 93 ساعت 21:11 هنوز رتبه بندی نشده
sadra 1,500,000 ریال در 5 روز 30 اردیبهشت 93 ساعت 23:37 هنوز رتبه بندی نشده
mohammad 1,200,000 ریال در 3 روز 01 خرداد 93 ساعت 18:04 برای 9 نظر
پیام خصوصی ارسال شد .