پروژه خصوصی برای کاربر MOHAMMAD

شماره سریال پروژه : 91

بودجه : 300,000 الی 600,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : سه شنبه 30 اردیبهشت 93 ساعت 16:33

تعداد پیشنهادات : 1

میانگین قیمت پیشنهادات : 1,000,000 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : rezaee

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار : mohammad

رتبه پیمانکار : برای 9 نظر

توضیحات پروژه :

پروژه گوگل طبق صحبت انجام شده

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
mohammad 1,000,000 ریال در 2 روز 30 اردیبهشت 93 ساعت 16:57 برای 9 نظر
پیام خصوصی ارسال شد .