پروژه Google Image Search- Filter Section برای کاربر MOHAMMAD

شماره سریال پروژه : 120

بودجه : 200,000 الی 300,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : شنبه 21 تیر 93 ساعت 00:18

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : rezaee

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

نوشتن فیلتر برای پروژه Google Image Search

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : MySQL

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار