پردازش تصویر با متلب

شماره سریال پروژه : 97

بودجه : 200,000 الی 250,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : یک شنبه 18 خرداد 93 ساعت 09:36

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : momtaz302

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

سلام ۶ برنامه پردازش تصویر با متلب دارم
فایل ارسالی : video.zip

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار