پروژه متلب فوري

شماره سریال پروژه : 105

بودجه : 300,000 الی 350,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : آدینه 06 تیر 93 ساعت 18:32

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : j_ehsan

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

پروژه اي جهت جداسازي 4 دسته مختلف با کمک شبکه هاي عصبي ميباشد. براي اين کار 4 مرحله ذيل را انجام دهيد.
1- چهار دسته ئو بعدي بصورت گوسي توليد نماييد تعداد داده هاي آموزشي ، تعداد داده هاي آزمون، مرزاکز دسته ها و ماتريس کواريانس در اختيار شما مي باشد.
لکن براي تغيير پيچيدگي مسئله چند حالت را در نظر بگيريد.
2- يک شبکه خطي يک لايه با الگوريتم LMS براي دسته بندي ها طراحي نماييد. منحني خطا و نيز مرز تصميم گيري ( جداسازي) را ترسيم نماييد. تغيير مراکز داده ها،
پيچيدگي مسئله را تغيير داده و نتايج را مجدد بررسي نماييد.
3-براي دسته بندي داده هاي فوق يم شبکه عصبي چند لايه با الگوريتم آموزشي SDBP طراحي نماييد. منحني خطا و نيز مرز تصميم گيري ( جدا سازي ) را ترسيم
نماييد. با تغيير مراکز دسته ها پيچيدگي مسئله را تغيير داده و نتايج را مجددا بررسي کنيد.
4- عملکرد شبکه هاي تک لايه و چند لايه قسمت هاي 2 و 3 را باهم مقايسه کنيد.

تذکر 1 : کد برنامه ها و نتايج و توضيحات مربوط بايستي به طور کامل تحويل داده شود.
تذکر 2 : استفاده از جعبه ابزار شبکه هاي عصبي صرفا جهت تاييد نتايج مجاز ميباشد و کليه مراحل توليد داده و آموزش بايستي قالب برنامه نويسي در هر نرم افزار
دلخواه ( تر جيحا m فايل MATLAB ) انجام شود.
التبه زياد هم نميخوام حرفه اي باشه فقط در حدي که بشه به عنوان تکليف به استاد داد خداييش يه معرفتي به خرج بدين کار ما رو را بندازين ممنون

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : ویندوز

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار