طراحی سایت وردپرس

شماره سریال پروژه : 126

بودجه : 10,000,000 الی 18,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : چهار شنبه 29 مرداد 93 ساعت 13:04

تعداد پیشنهادات : 1

میانگین قیمت پیشنهادات : 18,000,000 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : karfarma

رتبه کارفرما : برای 3 نظر

آخرین ورود : 9 ماه پیش

پیمانکار : mohammad

رتبه پیمانکار : برای 9 نظر

توضیحات پروژه :

توضیحات پروژه در فایل ضمیمه شده است.
فایل ارسالی : Hormoze2.docx

سیستم عامل : لینوکس

پایگاه داده : MySQL

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
mohammad 18,000,000 ریال در 30 روز 29 مرداد 93 ساعت 13:06 برای 9 نظر
پیشنهاد ارسال شد .