نرم افزار ارسال پست اتوماتیک از گوگل به نیلوبلاگ

شماره سریال پروژه : 156

بودجه : 200,000 الی 800,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : یک شنبه 23 فروردین 94 ساعت 21:44

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : ja_ah

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

یک نرم افزار میخوام که بشه موضوع بهش داد وتا 100 مطلب اول گوگل را درباره آن موضوع در وبلاگ نیلوبلاگ پست بگذارد.این قابلیت را هم داشته باشد که بشه هر چند موضوع را با هم گذاشت و به ترتیب پست بگذارد. چیزی شبیه به این وبلاگ: http://funirani.blogsky.com/#

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار