فروش دامنه زیبای smsmikham

شماره سریال پروژه : 71

بودجه : 1,000,000 الی 5,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : یک شنبه 24 فروردین 93 ساعت 14:25

تعداد پیشنهادات : 1

میانگین قیمت پیشنهادات : 320,000 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : smsmishe

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار : msardary

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

فروش دو دامنه
smsmikham.ir
smsmikham.com
هر دو با هم
قیمت حداقل 100 هزار تومن

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
msardary 320,000 ریال در 50 روز 24 فروردین 93 ساعت 21:44 هنوز رتبه بندی نشده