ویرایش پروژه وردپرس

شماره سریال پروژه : 53

بودجه : 1,000,000 الی 2,250,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : چهار شنبه 21 اسفند 92 ساعت 16:56

تعداد پیشنهادات : 1

میانگین قیمت پیشنهادات : 2,250,000 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : karfarma

رتبه کارفرما : برای 3 نظر

آخرین ورود : 9 ماه پیش

پیمانکار : mohammad

رتبه پیمانکار : برای 9 نظر

توضیحات پروژه :

ویرایش ها طبق این فایل رو سایت من باید انجام شود
ajibtarin.com
فایل ارسالی : Finallllllllll.docx

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : لینوکس

پایگاه داده : MySQL

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
mohammad 2,250,000 ریال در 4 روز 21 اسفند 92 ساعت 17:12 برای 9 نظر
پیام خصوصی ارسال شد .