فروش دامنه بسیار زیبای مارکت ما MarketeMa.com و MarketeMa.ir

شماره سریال پروژه : 65

بودجه : 1,000,000 الی 1,500,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : آدینه 22 فروردین 93 ساعت 10:33

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : azadbahrami

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

فروش دامنه بسیار
زیبای مارکت ما
MarketeMa.com و
MarketeMa.ir با قیمت
بسیار مناسب
تعویض مالکیت در
سریعترین زمان
قابل استفاده برای
انواع فروشگاه های
اینترنتی

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار