فروش دو دامنه بسیار زیبا

شماره سریال پروژه : 116

بودجه : 30,000,000 الی 50,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : یک شنبه 15 تیر 93 ساعت 17:13

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : sayeh

رتبه کارفرما : برای 1 نظر

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

فروش دو دامنه بسیار زیبا و رند

دیجی نیاز
DigiNiaz.ir

بسیار مناسب برای سایتهای نیازمندی و فروش محصولات دیجیتالی و ...

عطرطوبی
atretooba.ir

بسیار مناسب برای سایتهای مذهبی، شرکتی و یا هر موضوعی.

پیشنهاد قیمت دهید.


تصریح : 10 درصد پورسانت فروش برای دوستانی بتوانند برای این دو دامنه با قیمت مناسب مشتری بیابند.

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : MySQL

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار