فروش چندین سایت درامد زا

شماره سریال پروژه : 55

بودجه : 2,000,000 الی 3,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : یک شنبه 25 اسفند 92 ساعت 13:03

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : yavari2010

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

چهار تا سایت زیر که
یکیش سایت باکس کلیکی
هست و اون یکی هم
برای بازدید و سایت
پاپ آپ

1. سایت کلیکی :
2bux.ir هاستش هر سه
ماه 35 تومان و دارای
880 کاربر قیمت هم :
300 تومان
2. سایت رنک گذز :
rankgozar.ir هاستش
سالیانه 20 تومان
دارای دو دامنه دات
کام و دات آی آر قیمت
: 300 تومان
3. سایت پاپ آپ :
popupha.com هاستش
سالیانه 20 تومان
دارای 150 کاربر قیمت
: 300 تومان
4.سایت شبکه اجتاعی :
facero.ir قیمت : 300
هزار تومان دارای
1500 کاربر

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار