ارسال اطلاعات بر روی سایت جوملا

شماره سریال پروژه : 23

بودجه : 700,000 الی 700,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : سه شنبه 19 آذر 92 ساعت 14:19

تعداد پیشنهادات : 2

میانگین قیمت پیشنهادات : 700,000 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : iaud

رتبه کارفرما : برای 1 نظر

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار : mohammad

رتبه پیمانکار : برای 9 نظر

توضیحات پروژه :

ارسال و جایگذاری اطلاعات سایت در صفحات خانه و درباره ما.

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : MySQL

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
admin 700,000 ریال در 1 روز 19 آذر 92 ساعت 14:30 هنوز رتبه بندی نشده
سلام ، پیام ارسال شد .
mohammad 700,000 ریال در 1 روز 19 آذر 92 ساعت 14:29 برای 9 نظر
سلام