ترجمه زبان عربی

شماره سریال پروژه : 149

بودجه : 200,000 الی 500,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : سه شنبه 04 فروردین 94 ساعت 11:29

تعداد پیشنهادات : 3

میانگین قیمت پیشنهادات : 200,000 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : wellas

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 2 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

با سلام

درخواست بنده ترجمه یک متن عربی به زبان فارسی شیوا است .

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار
webord 400,000 ریال در 7 روز 04 فروردین 94 ساعت 20:13 هنوز رتبه بندی نشده
با سلام مایل به همکاری هستم پیام خصوصی خ.د را چک کنید
Sheriyar 0 ریال در 7 روز 05 فروردین 94 ساعت 13:00 هنوز رتبه بندی نشده
باید متن رو ببینم
ali_vahdat 750,000 ریال در 2 روز 05 فروردین 94 ساعت 13:30 هنوز رتبه بندی نشده
حجم کار چقدر هست؟