فروش اکانت های کلش

شماره سریال پروژه : 183

بودجه : 200,000 الی 200,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : چهار شنبه 12 اسفند 94 ساعت 14:00

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : EMAD123

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 11 ماه پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

پروزه م برای فروش اکانت های بازی کلش اف کلن هست

برای خرید اکات ببا این شماره تماس بگیرد09175934594

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار