دامنه دانش بین الملی مفید قم و موسسه بزرگ چتر دانش

شماره سریال پروژه : 112

بودجه : 10,000,000 الی 80,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : چهار شنبه 11 تیر 93 ساعت 11:09

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : taj3da

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :


سلام دامنه های زیر را در اختیار دارم قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهید
دانش بین الملی مفید قم
www.mofidu.ir
موسسه بزرگ چتر دانش
chatredanesh.org
chatredanesh.net

و دامنه اصل و برند
hoghogh.net

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار