vaysi

نام کاربری : vaysi

رتبه : هنوز رتبه بندی نشده

عضویت از تاریخ آدینه 07 اسفند 94

نام شرکت : خانه طراحان وب

میانگین دستمزد 10,000 ریال در ساعت

رزومه برای کاربر ثبت نشده است !

فعالیتهای کارفرمائی vaysi

پیمانکار پروژه تاریخ پایان پروژه امتیاز
هنوز نظری ارسال نشده است

فعالیتهای پیمانکاری vaysi

کارفرما پروژه تاریخ پایان پروژه امتیاز
هنوز نظری ارسال نشده است