sam69

نام کاربری : sam69

رتبه : هنوز رتبه بندی نشده

عضویت از تاریخ پنج شنبه 11 دی 93

نام شرکت :

میانگین دستمزد 0 ریال در ساعت

رزومه برای کاربر ثبت نشده است !

فعالیتهای کارفرمائی sam69

پیمانکار پروژه تاریخ پایان پروژه امتیاز
هنوز نظری ارسال نشده است

فعالیتهای پیمانکاری sam69

کارفرما پروژه تاریخ پایان پروژه امتیاز
هنوز نظری ارسال نشده است