هزینه ها و تعرفه ها

عضویت

عضویت در نادیا رایگان است و با ایجاد یک حساب کاربری میتوانید به عنوان کارفرما و پیمانکار فعالیت کنید.پروژه

سفارش پروژه جدید عادی : 10,000 ریال

سفارش پروژه جدید ویــژه : 30,000 ریال

ارسال پیشنهاد برای پروژه : رایگان وبدون محدودیت

لغو پروژه : رایگان

کارمزد انتقال وجه به حساب : 5,000 ریال

کمیسیون پروژه (کسر از پیمانکار) : معادل 5 درصد از کل مبلغ پروژه انجام شده می‌باشد.


آگهی

سفارش آگهی جدید : 10,000 ریال